Følg os på

Bekræftet og legaliseret oversættelse

Hvad er en bekræftet oversættelse?

En bekræftet oversættelse er en oversættelse, hvor translatøren skriver under på, at oversættelsen er korrekt og fuldstændig. Translatørens påtegning indeholder typisk dato, underskrift, stempel og en kort beskrivelse af translatørens kvalifikationer (f.eks. at han eller hun er certificeret translatør). I mange tilfælde skrives translatørens erklæring på brevpapir, hvor adresse og kontaktoplysninger fremgår, så den udenlandske eller danske modtager kan kontakte translatøren og bekræfte dennes eksistens og kvalifikationer.

ad Astra Translatører leverer bekræftede oversættelser i PDF-format samt som fysisk udskrift med originalt stempel og underskrift. Den fysiske udskrift består af forside, oversættelse, påtegning og kildetekst. Udskriften bliver hæftet sammen og bundet ind med dokumenttape, således at oversættelse, påtegning og kildetekst udgør ét samlet dokument. I mange tilfælde er det tilstrækkeligt med en PDF-version – f.eks. til elektroniske ansøgninger om visum – men vi tilbyder altid en fysisk version. Det fysiske dokument er f.eks. nødvendigt, når den bekræftede oversættelse skal legaliseres eller fremvises direkte til en myndighed.

Den fysiske version af bekræftede oversættelser med originalt stempel sendes med posten eller kan afhentes på vores kontor. Vi leverer også gerne med DHL for en pris fra kr. 300 i Danmark og kr. 600 i det meste af resten af verden (begge priser ekskl. moms).

 

Hvad er en legaliseret oversættelse?

En bekræftet oversættelse kan legaliseres af myndighederne. En legalisering bekræfter ægtheden af underskrifter i et dokument – ikke selve dokumentet. Oversættelser til dansk skal ikke legaliseres, fordi danske myndigheder som udgangspunkt anerkender bekræftede oversættelser fra danske translatører. Derimod skal bekræftet oversættelse til fremmedsprog ofte legaliseres. Det kan være et krav fra den modtagende part. I Sydamerika er det almindelig procedure at legalisere alle originale underskrifter for hermed at dokumentere ægtheden.

I praksis foregår det sådan, at translatørens underskrift bliver legaliseret af Dansk Erhverv, der fungerer som handelskammer i Danmark. Dansk Erhverv skriver under på, at de kender oversætteren. Derefter skal Dansk Erhvervs påtegning legaliseres i Udenrigsministeriet med en såkaldt apostillepåtegning. Udenrigsministeriet bekræfter med sin underskrift, at man kender og anerkender Dansk Erhvervs funktion som handelskammer. En anden løsning er, at notaren påtegner vores oversættelser, hvorefter Udenrigsministeriet forsyner den notarpåtegnede oversættelse med en apostille.

På den måde bliver translatørens underskrift bekræftet af Dansk Erhverv (eller notaren), og Dansk Erhvervs (eller notarens) underskrift bliver bekræftet af Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet stiller som krav, at det danske kildedokument også skal legaliseres. Det betyder, at der kun kan ske legalisering af oversættelser, hvis udgangsteksten også kan blive legaliseret. Det er typisk myndighedsdokumenter, men også visse dokumenter, som er underskrevet for notaren. Kravene er blevet meget komplekse, og vi anbefaler, at du kontakter os med dit konkrete dokument. Så vejleder vi om mulighederne.

Dokumenter fra danske myndigheder kan udstedes med digital signatur. Derefter kan de blive uploadet til Udenrigsministeriets legaliseringskontor, som printer dem og giver dem en apostillepåtegning. Det er tidsbesparende og opfylder kravene i langt de fleste lande - sammen med en translatørbekræftet og legaliseret oversættelse. Vi hjælper gerne med hele processen med indhentning og upload af dokumenter, afhentning hos Udenrigsministeriet, samling med den legaliserede oversættelse og fremsendelse til modtager.

 

Hvad skal jeg selv gøre, når mine dokumenter skal legaliseres?

Du kan i de fleste tilfælde selv klare hele legaliseringsprocessen. Det er en bureaukratisk proces, men vi forsøger at beskrive trinnene for vores kunder, så det er til at gå til. Du får vejledning og et kort over myndighedernes placering.

Vi hjælper dog ofte vores kunder med legaliseringen. Måske haster det, du har ikke tid til selv at stå for det, du bor langt fra Udenrigsministeriet i København, eller du er usikker på noget.

Vejledning om legalisering er som udgangspunkt inkluderet i vores ydelser. Hvis vi skal hjælpe med selve legaliseringen, tager vi et håndteringsgebyr. Herefter kører vores legaliseringsbud til de forskellige instanser med dokumentet. Desuden har vi en rabataftale med Dansk Erhverv, som kommer vores kunder til gode. Derfor får vores kunder påtegningen hos Dansk Erhverv til halv pris, når vi står for legaliseringen.

Har du brug for legalisering på udenlandske ambassader, typisk i Berlin eller Stockholm, benytter vi et specialiseret legaliseringsfirma, der hjælper os med processen. Alle dokumenter skal være i orden, og tiden kan hurtigt blive en faktor.

 

Hvornår skal en oversættelse legaliseres?

Legalisering er en bureaukratisk procedure, som er nødvendig i en række sammenhænge. I mange tilfælde er det dog et spørgsmål om, hvor sikre I vil være på, at oversættelsen bliver godtaget i udlandet. Det kan bl.a. afhænge af den enkelte myndighedsperson, der skal modtage oversættelsen. Derfor kan det være en god idé at få legaliseret oversættelsen, hvis det er et vigtigt dokument, og I gerne vil sikre jer bedst muligt. Hvis det er en vigtig ansøgning, som risikerer at blive afvist, fordi den skulle have været legaliseret, er udgiften til legalisering forholdsvis lille i forhold til det besvær, I ellers risikerer. Hvis direktøren står i Peru med en oversat fuldmagt, som ikke bliver betragtet som gyldig, fordi oversættelsen ikke er færdiglegaliseret, vil den spildte rejse og forsinkelsen af projektet repræsentere en uforholdsmæssig stor udgift i forhold til prisen for legalisering.

Et eksempel på den modsatte situation er arbejdsvisum til Australien. Her skal den bekræftede engelske oversættelse normalt ikke legaliseres. Vi skriver under på, at vi er medlemmer af Translatørforeningen, hvilket er tilstrækkeligt for de australske myndigheder. Og vi leverer den bekræftede oversættelse i PDF-format i en størrelse, der ikke overstiger det antal MB, som visumportalen kan håndtere. 

Ja, vi har faktisk erfaring med de fleste lande og kan hjælpe dig videre med din oversættelse til brug i udlandet.

Kontakt os for nærmere vejledning om din situation. Legalisering er dit eget valg, men vi har stor erfaring på området og kan hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning.

 

Apostillen

Danmark er et såkaldt Apostille-land. Det betyder, at vi har tiltrådt den internationale Apostille-konvention om gensidig anerkendelse af Apostille-påtegningen. I Danmark er det Udenrigsministeriet, der forestår apostilleringen. Apostillen er en formular på dansk og engelsk. Den engelske tekst er fastsat i konventionen og kan genkendes og forstås af den modtagende myndighed – også i lande uden for det engelske sprogområde. Udenrigsministeriet udfylder formularen med oplysninger om sig selv og om den myndighedsperson, hvis underskrift ministeriet bekræfter. Apostillen forsynes med dato, underskrift og et unikt serienummer, som de udenlandske myndigheder kan slå op i et digitalt register. Mange lande har tiltrådt Apostille-konventionen og anerkender Apostillen. Der er dog også lande, som ikke har tiltrådt konventionen. I disse tilfælde kan det stadig være en god idé at få legaliseret oversættelsen med en Apostille, da oversættelsen dermed får en påtegning fra Udenrigsministeriet i Danmark. 

 

Ambassadelegalisering

Hvis oversættelsen skal bruges i et land, der ikke har tiltrådt Apostille-konventionen, kan det være nødvendigt med en legalisering på det pågældende lands ambassade eller konsulat. Det kan f.eks. være De Forenede Arabiske Emirater. Andre lande tilbyder imidlertid også legalisering på ambassade eller konsulat, som kan træde i stedet for Apostillen. Det drejer sig f.eks. om Italien, hvor den foretrukne legaliseringsmetode er konsulatet. Her kan translatørens påtegning blive legaliseret direkte på konsulatet, og det er dermed et af de billigste lande at legalisere oversættelser til.

 

 

Fakta

ad Astra Translatører ApS blev etableret i 1997. Oversættelsesvirksomheden er i dag ejet af partnerne Ole Bajlum og Benjamin Holst Kjeldsen. De er certificerede translatører med hurtig adgang til legalisering i Udenrigsministeriet. Ole og Benjamin er samtidig nogle af de mest erfarne oversættere i Danmark i de nordiske sprog med specialviden inden for jura, medicin og økonomi.