Følg os på

Legal notice

Din brug af dette websted og de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet, er underlagt følgende vilkår og betingelser, som du accepterer, når du bruger webstedet. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, har du ikke tilladelse til at bruge webstedet og de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet. 

Copyright © 2024 ad Astra Translatører ApS. All Rights Reserved. 

Alle former for skriftligt og grafisk indhold, software, scripting, video, lyde og andre former for materiale på dette websted er ad Astra Translatørers ejendom. Dette indhold stilles til rådighed for kunder, medarbejdere og offentligheden af ad Astra Translatører i henhold til gældende lovgivning. Indholdet på dette websted kan når som helst og uden forudgående skriftlig varsel ændres efter ad Astra Translatørers skøn. Det er ikke tilladt på nogen måde at ændre webstedet samt tryksager og billeder, der er udgivet af ad Astra Translatører. 

Ingen garanti. ad Astra Translatører afgiver ikke erklæringer eller garantier til indeståelse for, at adgangen til dette websted ikke afbrydes eller er fejlfri. 

ALLE OPLYSNINGER AFGIVES AF AD ASTRA TRANSLATØRER, SOM DE ER OG FOREFINDES, OG UDGØR IKKE NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER STILTIENDE. AD ASTRA TRANSLATØRER AFGIVER IKKE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED OG IKKE-KRÆNKELSE. 

Ansvarsbegrænsning

AD ASTRA TRANSLATØRER PÅTAGER SIG IKKE OVER FOR NOGEN PART ET ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIG ELLER ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUG AF DETTE WEBSTED SAMT I FORBINDELSE MED WEBSTEDER, DER ER FORBUNDET MED DETTE WEBSTED MED HYPERLINK, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING TABT FORTJENESTE, DRIFTSAFBRYDELSE, TAB AF PROGRAMMER OG ANDRE DATA PÅ BRUGERENS INFORMATIONSHÅNDTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER OGSÅ I TILFÆLDE, HVOR VI UDTRYKKELIGT ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOMME PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Vidste du, at…

Vi er certificerede translatører og har tavshedspligt?

Læs mere