Følg os på

Vidste du, at ...

Titlen statsautoriseret translatør er ændret, og vi hedder nu certificerede translatører. Retsplejeloven fastsætter, at visse dokumenter i retssager kan kræves oversat af en uddannet translatør.

Vi er certificerede af Translatørforeningen og kan lave bekræftede oversættelser, som kan blive legaliseret af myndighederne. 

Vi har som translatører gennemgået 5-6 års kandidatuddannelse i fagsproglig oversættelse og tolkning (cand.ling.merc. i linjen tolk og translatør). Uddannelsen omfatter undervisning i de danske og udenlandske retssystemer og lovgivning, økonomiske forhold og regelsæt, f.eks. i forbindelse med regnskaber, samt tekniske vidensområder.

Som en ekstra tryghed er alt vores arbejde omfattet af en ansvarsforsikring, og vi har tavshedspligt.

Om bekræftet oversættelse

Som translatører tilbyder vi bekræftede oversættelser.

En translatørbekræftet oversættelse er et gyldigt dokument i retssager og hos udenlandske myndigheder.

En translatørpåtegning består af en erklæring om, at oversættelsen er udført i overensstemmelse med originalen.

Erklæringen forsynes med translatørens stempel og underskrift, og den udskrives på vores brevpapir.

I nogle tilfælde skal den bekræftede oversættelse også legaliseres af de danske myndigheder og ambassaden eller konsulatet for det land, hvor oversættelsen skal bruges, for at dokumentet kan have retskraft i udlandet. Til brug i Danmark er det tilstrækkeligt med en bekræftet oversættelse uden legalisering.

Vi tilbyder at ordne alt det praktiske i forbindelse med legaliseringen.

I mange tilfælde er det dog tilstrækkeligt med legalisering i form af en påtegning hos Dansk Erhverv og en såkaldt Apostille-påtegning hos Udenrigsministeriet, som bekræfter translatørens stempel og underskrift på oversættelsen.

Her kan du læse mere om legalisering.

Fakta

ad Astra Translatører ApS blev etableret i 1997. Oversættelsesvirksomheden er i dag ejet af partnerne Ole Bajlum og Benjamin Holst Kjeldsen. De er certificerede translatører med hurtig adgang til legalisering i Udenrigsministeriet. Ole og Benjamin er samtidig nogle af de mest erfarne oversættere i Danmark i de nordiske sprog med specialviden inden for jura, medicin og økonomi.