Følg os på

Medicin

Patientjournaler til brug for en second opinion i udlandet. Markedsføringstilladelser. Indlægssedler. Medicinsk udstyr. Forsøgsprotokoller. SOP’er. In vitro-diagnostisk udstyr. Lægemiddelstyrelsen, EMA og FDA. Biotek og lægemiddelindustrien.

Det er områder, som mange oversættere ikke vil arbejde med. Medicinsk oversættelse er ikke på skoleskemaet på translatøruddannelsen, så det er en kompetence, der skal opbygges. Og det har vi gjort gennem mange år. Det startede i 1990'erne med oversættelse af forsøgsprotokoller for behandling af HIV-patienter, som vi oversatte til Etisk Råd i samarbejde med lægerne. Samtidig oversatte vi pacemakermanualer og kom ind på området for medicinsk udstyr. Derfra har vi udviklet vores kompetencer og har gennem årene oversat for både den danske og den europæiske lægemiddelstyrelse. Vi fungerer som national reviewer i Danmark for en global producent af medicinsk analyseudstyr.

Vi oversætter produktresuméer og indlægssedler efter de seneste QRD-skabeloner fra EMA. Vi er også ofte involveret i kommunikationen mellem fremstiller og lægemiddelmyndigheder, når lægemidler skal godkendes, eller markedsføringstilladelsen forlænges.

Efter Brexit er der kommet krav om engelsk oversættelse af importtilladelser fra Fødevarestyrelsen og produktionstilladelser fra Miljøstyrelsen. Her er en bekræftet oversættelse (certified translation) tilstrækkeligt – uden behov for legalisering hos Udenrigsministeriet.

Vi oversætter også SOP’er, både til brug for ikke-dansk-talende personale og i forbindelse med due diligence mv. Vi holder os opdateret på GDP- og GMP-terminologien på de forskellige sprog.

I det hele taget er lægemidler et stærkt reguleret område, hvor man skal vide, hvad tingene hedder – og hvorfor. Hos ad Astra Translatører ved vi, hvor og hvornår vi skal anvende terminologi fra lovgivning, skabeloner og EU-direktiver eller -forordninger.

Kontakter du os som privatperson med en patientjournal, som du skal bruge til at få en second opinion eller behandling i udlandet, anbefaler vi altid, at du gennemgår journalen med din læge for at identificere de passager, der er relevante at oversætte. Det bliver billigere for dig, og vi kan have oversættelsen hurtigere klar, når der ikke skal oversættes så meget. Der er ofte en kritisk tidsfaktor i den type sager, som vi er i stand til at honorere.

Kontakt os

Brug kontaktformularen → eller kontakt os pr. e-mail for at få et uforpligtende tilbud. Vi behandler alt materiale fortroligt.

Vores projektledere sidder klar på tlf.
33 12 13 18, hvis du ønsker at høre nærmere om oversættelse, kvalitetssikring, translatørbekræftelse og legalisering mv.

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Please write a subject for your message.

Please let us know your message.

Invalid Input

Invalid Input

Vidste du, at…

Vi er certificerede translatører og har tavshedspligt?

Læs mere