Følg os på

Selskabsdokumenter

Selskabsudskrifter fra Erhvervsstyrelsen, vedtægter, stiftelsesdokument, fuldmagt, aktionæroverenskomster, generalforsamlingsreferater og kontrakter

Et af vores større opgaveområder er oversættelse af dokumenter i forbindelse med oprettelse og drift af selskaber.

Vi oversætter mange selskabsudskrifter fra Erhvervsstyrelsen. Har du travlt, bestiller vi gerne udskriften for dig og afhenter den hos Erhvervsstyrelsen, så oversættelsen kan blive klar og eventuelt legaliseret inden for 1-2 arbejdsdage. 

Med digital signatur kan en selskabsudskrift / et sammenskrevet resume uploades direkte til Udenrigsministeriet og få en apostille. Så kan den bekræftede oversættelse blive færdig endnu hurtigere. Kontakt os og hør nærmere om disse muligheder.

Vi giver gerne tilbud på oversættelse af vedtægter, fuldmagter og andre af din virksomheds standarddokumenter. Når vedtægterne bliver opdateret, og der skal bruges en ny oversættelse, betaler du selvfølgelig kun for opdateringen.

Når en virksomhed har internationale bestyrelsesmedlemmer, kan det være relevant at oversætte referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, og det hjælper vi også med.

Generalforsamlingsindkaldelser og vedtægtsændringer på dansk er opgaver, som vi også bliver bedt om at læse korrektur på. Det er vigtigt, at alt er korrekt, så generalforsamlingen ikke skal gå om, eller der skal laves nye vedtægtsændringer for at rette sproglige fejl. Vi er stolte over at blive betroet denne type opgaver.

Når man skal oprette sig som sælger hos Amazon, bliver man gerne bedt om at indsende oversat dokumentation på identiteten af virksomhedens indehavere. I Danmark har vi bopælsattester. Det kender man ikke så mange andre steder. Derfor beder Amazon - og f.eks. de britiske myndigheder - om at modtage en oversat regning. På engelsk kaldes det "utility bills", og det dokumenterer din identitet og adresse, da forsyningsselskaberne sender regningen til det sted, hvor du bor. Vi oversætter gasregninger, telefonregninger, vandregninger, internetregninger og meget mere. Husk, at første side oftest er tilstrækkeligt. Amazon beder i øvrigt ofte om "notarized translations", men i virkeligheden er det ofte tilstrækkeligt med en translatørbekræftet oversættelse, hvor vi anfører, at vi er medlemmer af Translatørforeningen. Det accepterer Amazon ofte, og så sparer du tid og penge på notaren.

Kontakt os

Brug kontaktformularen → eller kontakt os pr. e-mail for at få et uforpligtende tilbud. Vi behandler alt materiale fortroligt.

Vores projektledere sidder klar på tlf.
33 12 13 18, hvis du ønsker at høre nærmere om oversættelse, kvalitetssikring, translatørbekræftelse og legalisering mv.

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Please write a subject for your message.

Please let us know your message.

Invalid Input

Invalid Input

Vidste du, at…

Vi er certificerede translatører og har tavshedspligt?

Læs mere